Vyskúšať ukážkovú hodinu
Detské kreatívne centrum Legareň Poprad / 0948 60 43 43

Legáreň

V každom programe od Legovne sa prelína vzdelávanie a zábava. Deti sa na každom stretnutí naučia nové vedomosti z rôznych oblastí a v druhej časti si zo špeciálnych setov Brick by Brick poskladajú svoj vlastný model, ktorý sa hýbe alebo má dokonca motorček. Zlepšujeme jemnú motoriku, predstavivosť a technické zručnosti. Je len na vás, či to bude pravidelnou formou (krúžky) alebo jednorazovo (návšteva Legovne alebo návšteva lektorky vo vašej ZŠ/MŠ).
Súčasťou Legovne je aj kaviareň pre rodičov a učiteľov. Deti vtiahneme do deja a dokážeme im tak sprostredkovať učenie cez jedinečný zážitok.
X