Vyskúšať ukážkovú hodinu
Detské kreatívne centrum Legareň Poprad / 0948 60 43 43

Naše centrum

O našom centre

Nie sme suchá škola ani obyčajné detské ihrisko. Sme prvé kreatívne centrum na východe Slovenska zamerané na „edutainment“ vzdelávanie. Spájame hru („entertainment“) a vzdelávanie („education“).

Krúžky v našom centre alebo vo vašej škole/škôlke, narodeninové oslavy, tábory, eventy pre obchodné centrá, obce a firmy, programy pre základné a materské školy, mobilný detský kútik. U nás vždy hrajú prím aktivity s kockami LEGO®  – a to všetko vďaka jedinečnej americkej licencii Brick by Brick.

LEGÁREŇ – Vzdelávame budúcich informatikov, prírodovedcov, architektov a umelcov!

V našom centre v Poprade môžete:

 • navštevovať organizované krúžky s kockami LEGO®,
 • zažiť jedinečné narodeninové oslavy,
 • zorganizovať akciu pre deti vašich zamestnancov,
 • užiť si netradičné denné alebo pobytové tábory
 • zorganizovať zábavné teambuildingové firemné a súkromné akcie,
 • zlepšovať sa v angličtine britským konceptom Wattsenglish
 • alebo jednoducho do sýta sa zahrať s kockami LEGO®.

Naša oblasť je STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) – rozvíjame praktické zručnosti detí najmä v technických smeroch. Tento koncept pochádza z USA, kde bol otestovaný a teší sa veľkej obľube u detí aj rodičov. Všetky kurzy a aktivity s kockami LEGO® však prebiehajú v slovenčine! 🙂

V našom centre sme vytvorili podnetné a motivujúce prostredie, kde každé dieťa rozvinie svoj potenciál. Okrem špeciálnych detských učební sme nezabudli ani na zónu pre rodičov a učiteľov. K dispozícii máme všetky učebné materiály na to, aby sme deti a mládež vtiahli do diania a dokázali im sprostredkovať učenie cez jedinečný zážitok.

Vzdelávaniu sa pod Tatrami venujeme dlhodobo a profesionálne, patríme do rodiny Jazykovej školy TARGET.

Ak vaše deti milujú kocky LEGO®, bude sa im u nás páčiť.

Galéria

Lektori

Vieme, že každá metodika potrebuje špičkových lektorov, aby vznikla dokonalá hodina. Preto máme vlastný systém výberu a rozvoja lektorov. Samotný výber je proces, pri ktorom si overíme nielen pedagogické zručnosti, ale aj schopnosť práce s deťmi a psychologický profil kandidátov. Vstupné školenie následne zahŕňa tréning metodiky, a zároveň aj tréning na organizáciu hodiny, zvládanie rôznych situácií a špecifické zručnosti. Výsledkom sú lektori, ktorí dokážu deti vtiahnuť do deja, motivovať a zapojiť  – a zároveň dokážu udržať ich pozornosť a hodina má potrebnú „šťavu“. V skratke lektori, ktorých to baví a tento entuziazmus dokážu preniesť aj na deti.

Gabika

Najviac poskladaných modelov,dučených hodín a aj najviac času s deťmi zábavou a vzdelávaním zažila naša Gabika.

V Legárni ju nájdete najčastejšie a okrem detí sa venuje aj rodičom – organizácii kurzov a táborov alebo si s ňou môžete dohodnúť termín našej návštevy vašej škôlky alebo školy. Vie napríklad aj to, čo je rover a na čo sa dá využiť katapult 🙂

Veronika

Naša táborová vedúca vyučuje angličtinu Wattsenglish a pri stavbe kociek LEGO vždy používa prilbu 🙂

Nevieme ako to robí, ale deti si vždy veľmi rýchlo dokáže získať. Naozaj rýchlo.

Lucia

Vyštudovala učiteľstvo, je nielen telocvikárka, ale aj naša hlavná legolektorka. Okrem kurzov s kockami LEGO u nás a vo vašich školách a škôlkach sa stará o deti v našich jarných a letných táboroch. Je dušou nášho centra a vzdeláva aj ďalších „legtorov“, a koniec-koncov aj svojich dvoch synov.

Metodika

Predstavme si tému > Postavme model > Zahrajme sa

A popritom sa naučme, ako to funguje.

To je hlavný princíp, ako deti uvádzame do sveta techniky, matematiky, stavebníctva a prírodných vied. A to všetko s pomocou kociek LEGO®. Pretože vďaka nim si deti rozvíjajú svoje motorické, matematické, technické a kreatívne zručnosti.

Naše krúžky a ostatné programy naučia deti praktické zručnosti v technických oblastiach. Učíme ich mať rád prírodné vedy, ku ktorým sa spoločnosť prirodzene vracia. Hodiny sú vedené hravou a zábavnou formou („edutainment“). Špeciálne vyškolení lektori sa pritom opierajú o metodiku Brick by Brick vyvinutú expertmi v USA, vďaka ktorej je každá hodina presne krok po kroku vypracovaná.

A celý čas staviame s kockami LEGO®, ktoré deti milujú!

Dve úrovne aktivít a krúžkov

Pre najmenších (3-6 rokov)

 • na hodinách používajú špeciálne sety z kociek LEGO DUPLO®
 • témy: zvieratá, vesmír, superhrdinovia, rozprávky, vozidlá
 • poskladané modely sa hýbu

Pre väčšie deti (6-14 rokov)

 • učíme sa a pracujeme so setmi s „klasickými“ kockami LEGO®
 • témy: zábavné parky, vynálezy, šport, nástroje a doprava
 • poskladané modely majú motor

Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená že metodika je zostavená tak, že každá téma je konkrétny poznatok. Lektor na začiatku hodiny najprv objasní tému a následne si deti stavajú a zároveň všetko osvojujú priamo v praxi. Na záver si svoj model môžu vyskúšať. Tento proces je pre deti veľmi prirodzený a deti takouto zážitkovou formou získavajú reálnu skúsenosť.

Ku každej téme sú zostavené presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby deti zaujali. Aktivity u detí rozprúdia bohatú predstavivosť a budujú ich sebavedomie. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame celú osobnosť dieťaťa.

Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že ide o originálny, vysoko efektívny doplnok povinného školského vzdelávania. Zároveň cielene rozvíjame už v ranom veku pozitívny vzťah k „neatraktívnym“ predmetom.

Ako je metodika realizovaná v praxi

 • Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh (v prípade menších detí)
 • Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať
 • Deti rozdelíme do dvojíc a necháme ich model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie
 • Deti modely stavajú samostatne v dvojiciach, no lektor je neustále prítomný aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp)
 • Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá)
 • Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. mlyn), alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním.
 • K postaveniu každého modelu používame sadu kociek Brick by Brick, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®.
 • Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať.
 • Každú hodinu pracujú deti na inom modeli a téme.
 • Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité.
X