Netradičné vzdelávacie a zábavné aktivity – Legáreň / 0948 60 43 43

Prenájom priestorov

PRENÁJOM PRIESTOROV LEGOVNE

Zrekonštruované priestory Legovne môžu slúžiť aj na vašu súkromnú alebo verejnú udalosť. Či už pôjde o jednorazovú alebo pravidelne sa opakujúcu akciu, o akciu pre verejnosť alebo súkromnú akciu, priestory Legovne sú vám k dispozícii.

Výhodou je lokalita, pekné priestory vhodné na jednorazové aktivity ako semináre, meetingy, stretnutia alebo rôzne druhy pravidelných cvičení a aktivít (joga, baby cvičenie, znakovanie a pod.). Na vašu akciu je možné využiť našu kaviareň s personálom alebo len čisto priestory veľkej herne alebo dvoch učební o výmere viac ako 120 m3.

Želáte si vypracovať cenovú ponuku? Kontaktujte nás na info@legovna.sk alebo na 0907 172 186.