Netradičné vzdelávacie a zábavné aktivity – Legáreň / 0948 60 43 43

Triedny výlet do Legárne

Tento program je určený pre materské a základné školy – navštívte spolu ako trieda naše kreatívno-vzdelávacie centrum. Žiaci u nás absolvujú hodinový blok výučby so špeciálnymi setmi LEGO. Výborný nápad ako ozvláštniť napríklad hodiny prírodovedy, matematiky, chémie, výtvarnej výchovy alebo iných predmetov.

Triedy z materských škôl používajú špeciálne sety, ktoré pozostávajú z kociek LEGO Duplo a umožňujú deťom podľa modelového plánu postaviť jednoduchšie modely, ktoré sa však tiež hýbu.

Výsledkom je zaujímavá hodina, na ktorej si žiaci postavia model podľa témy, ktorú práve preberajú a pochopia ako to funguje v praxi.

Okrem samotnej vyučovacej hodiny je možné pohrať sa s množstvom voľného Lega alebo si posladať a pohrať sa s modelmi, ktoré Legáreň ponúka.

Pre mladšie deti (3 roky a menej) ponúkame voľnejšiu formu vzdelávania a môžu sa pohrať s megakockami, vláčikmi, zvieratkami alebo rôznymi vozidlami.

Blízkosť autobusovej a železničnej stanice umožňuje triedny výlet aj školám z iných miest a obcí. Pre učiteľov máme príjemné posedenie pri kvalitnej káve a čitateľský kútik alebo sa môžu tiež zapojiť do skladania. 🙂